SAT

Satelliitantennide paigaldus
Lisapeade paigaldus
Satellitantennide, vastuvõtjate uuendamine, remont, müük